fbpx Skip to main content
 

; be hopeful

 

; be together

 

; be devoted

 

; be open

 

; be inspiring

 

; be alive

 

; be creative

 

; be honest

 

; be emancipated

 

; be dedicated

 

; be just

 

; be exclusive

 

; be credible

 

; be mystified

 

; be adaptive

 

; be blown away

 

; be responsible

 

; be intimate

 

; be united

 

; be yourself

 

; be passionate

 

; be surprised

 

; be moved

 

; be mournful

 

; be safe

 

; be kind

 

; be humane

 

; be involved

1
1

interview 2021;

Menno Roozendaal

Het gesprek als uitgangspunt

Bij Beholders zijn we trots op onze moderatoren: een vaste groep betrokken mensen met een interessante achtergrond en goede ideeën. Mensen met wie we graag een samenwerking voor de lange termijn aangaan. Maar wie zijn onze moderatoren eigenlijk? Hoe vullen zij hun rol in? En wat is hún beleving van Beholders?

Menno Roozendaal
Moderator in 2019, 2020 en 2021
Track record: Wethouder van kunst & cultuur in gemeente Meierijstad. Daarnaast is hij portefeuillehouder voor jeugd, werk en inkomen, gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening.

“De rol van de moderator is in mijn ogen vooral dienstbaar. Je moet op het podium staan, zonder het podium te pakken. Als je geen gast hebt, zoals vorig jaar met corona helaas wat vaker voorkwam op het festival, dan verandert je rol iets. Je zult dan misschien wat vaker een stelling inbrengen om de discussie op gang te brengen. Maar feit blijft dat je zelf niet op de voorgrond hoeft te treden. Wel is het handig om van tevoren goed na te denken over de vragen die er zouden kunnen komen vanuit het publiek. Vorig jaar heb ik dat bij de documentaire Here I Am samen met de maker Billie Mintz gedaan. Vóór de vertoning op Beholders had ik met hem een gesprek via Zoom. Ik heb toen aan hem al de vragen kunnen stellen, waarvan ik verwachtte dat het publiek ermee zou komen. Hij kon niet aanwezig zijn bij het festival, maar op die manier kon ik dus wél die vragen beantwoorden. Mijn inschatting kwam wel uit, dus dat was mooi.

Het gesprek is een wezenlijk onderdeel van Beholders. In mijn functie als wethouder merk ik dat er een grote behoefte is vanuit de samenleving om te discussiëren over allerlei onderwerpen. Zijn bepaalde veranderingen in de maatschappij een bedreiging of juist heel welkom? Daar wil je over in gesprek. Niet alleen via Twitter, in 140 tekens, maar juist persoonlijk. Een documentaire is een ideaal medium om dat gesprek aan te gaan. Bovendien is het festival ‘bubbel-doorbrekend’: mensen die elkaar normaliter niet treffen, treffen elkaar dan wel. Daar streeft het festival ook naar: naar diversiteit in onderwerpen, waardoor automatisch ook diversiteit ontstaat in het publiek. Dat juich ik natuurlijk erg toe: in een gemeenschap helpt het om met elkaar in gesprek te raken én blijven.”