fbpx Skip to main content
 

; be hopeful

 

; be together

 

; be devoted

 

; be open

 

; be inspiring

 

; be alive

 

; be creative

 

; be honest

 

; be emancipated

 

; be dedicated

 

; be just

 

; be exclusive

 

; be credible

 

; be mystified

 

; be adaptive

 

; be blown away

 

; be responsible

 

; be intimate

 

; be united

 

; be yourself

 

; be passionate

 

; be surprised

 

; be moved

 

; be mournful

 

; be safe

 

; be kind

 

; be humane

 

; be involved

1
1

behold 2021;

Moderatoren

In gesprek met de moderator

Van 13 t/m 17 oktober vindt de derde editie plaats van Beholders; documentary dialogues. Een vijfdaags internationaal documentairefestival op zestien locaties in Meierijstad. Centraal tijdens het gehele festival staat het gesprek: mensen samen brengen, ervaringen delen en perspectieven uitwisselen. Na afloop van de film is er daarom alle tijd en ruimte voor een nagesprek, vaak met een speciale gast, zoals de documentairemaker of een hoofdpersoon in de film. De moderator speelt daarbij een essentiële rol. Maar wat drijft de moderator zélf eigenlijk?

Arthur Frieser
Runt een organisatieadviesbureau, begeleidt bij onder meer organisatieontwikkeling, digitalisering en verandering. Oud-voorzitter grootste ondernemersvereniging Sint-Oedenrode.

“Beholders is een uniek evenement. Allereerst omdat het eens níét in Amsterdam plaatsvindt, maar in een zich nog volop ontwikkelende gemeente als Meierijstad. Dat vind ik echt heel gaaf. Hoeveel documentairefestivals zijn er eigenlijk in Nederland? Het is toch geweldig dat wij als Meierijstad dit hebben! En het heeft een maatschappelijke functie: het stimuleert het goede gesprek tussen mensen onderling. Het voeren van een natuurlijk gesprek met zowel de maker als het publiek en het geven van ruimte aan iedereen om zijn verhaal te doen, zijn volgens mij belangrijke aspecten voor een moderator. Zelf ga ik er met open vizier in, vanuit gezond verstand, vanuit het hart en vanuit datgene wat de zaal me op dat moment brengt. Je kunt mij niet gelukkiger maken dan dat er volop interactie is met de zaal. Al met al is Beholders een heel krachtig concept, waar ik graag onderdeel van ben.”

Jetty Eugster
Had verschillende bestuurlijke functies, waaronder wethouder in Den Bosch en burgemeester van Schijndel.

“Een documentaire die je tijdens Beholders ziet, is niet zomaar een filmpje dat je kijkt… Het komt echt wel even binnen. Het is dan ook goed dat je naderhand met elkaar in gesprek kunt; dat is nodig om alles te kunnen verwerken. Als moderator kijk ik naar de documentaire met de vragen: wat zit erin? Wat raakt me? Het is mooi als we tijdens een nagesprek de dingen die ons raken met elkaar kunnen delen. In mijn rol als moderator kan ik veel eigenschappen van mezelf goed kwijt: het menselijke, het oprecht nieuwsgierige en het feit dat mensen zich bij mij prettig genoeg voelen om zich open te stellen. Het is mooi om als moderator een bijdrage te mogen leveren aan de verwerking van de documentaires door het publiek. En aan het gesprek dat zij voeren. Dat maakt het voor mij zéér de moeite waard.”

Natasja de Groot
Vestigingsmanager voor de bibliotheken in Meierijstad bij Noord Oost Brabantse Bibliotheken.

“Vanuit de bibliotheken in Meierijstad leveren wij ieder jaar een moderator voor Beholders. Daarnaast zijn onze vestigingen in Veghel en Schijndel festivallocaties. Ik vind het mooi dat we op die manier (naast andere activiteiten die wij rondom het festival organiseren) een bijdrage leveren aan het festival. Het gesprek dat centraal staat bij Beholders, sluit aan op één van onze belangrijkste pijlers: ‘openstaan voor ontmoeting en debat’. Dat proberen we dan ook zo goed mogelijk te faciliteren. Het gesprek bij Beholders is belangrijk: het brengt mensen met elkaar in contact op een open, respectvolle manier. Wij herkennen veel van onze eigen visie in Beholders. Het ongedwongene, bijvoorbeeld. Het debat wordt gefaciliteerd, maar wil je na een documentaire niks kwijt, dan is dat ook oké. Je mág je laten raken, maar het moet niet.”

Arthur Frieser - Beholders
Jetty Eugster - Beholders
Beholders - Bibliotheken - Natasja de Groot