fbpx Skip to main content
Beholders 2020Partners

Dementievriendelijk Meierijstad

 

; be like...

 

; be humane

1
1

behold 2020;

Documentaires over dementie

Samen sterk voor dementie

Samen met Beholders, Welzijn De Meierij, Ons Welzijn, Dementievriendelijk Meierijstad, Alzheimer Nederland en Rabobank Hart van De Meierij vragen wij speciaal aandacht voor dementie.

Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing vervijfvoudigd. Wist je dat 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen geconfronteerd worden met dementie? Steeds vaker komen wij in onze directe omgeving mensen tegen die een vorm van dementie hebben. In onze naaste familie, als buren, onder vrienden, of bij de sportvereniging. Maar ook bij de kassa van de supermarkt of gewoon op straat.

Dementie is een ouderdomsziekte, maar kan al vanaf het veertigste levensjaar voorkomen. Mensen met dementie kunnen dagelijkse handelingen steeds minder goed uitvoeren. Het is daarom belangrijk om signalen van dementie te herkennen en bespreekbaar te maken. Het bespreekbaar maken van onderwerpen, voeren van gesprekken en zoeken naar verbindingen. Dat is dé rode draad van Beholders; documentary dialogues.

Beholders - Human - Thuis op Zuid
Thuis op Zuid bij Human

In deze vierdelige serie dompelen Adelheid Roosen en Hugo Borst zich onder in de Afrikaanderbuurt, een zeer diverse volkswijk in Rotterdam-Zuid met veel ouderen. Daar onderzoeken ze de menselijke zorg bij dementie. Hoe vergaat het mensen met dementie nu zij langer thuis wonen? Kán dat eigenlijk wel, langer thuis wonen met dementie? Wie kijkt er dan naar deze mensen om? Kan een samenleving zo’n zware last dragen? En kunnen al die mantelzorgers dat ook?

Meer informatie
Beholders - Dementievriendelijk Meierijstad
Dementievriendelijk Meierijstad

Aandacht vragen voor dementie, zorgen voor meer bewustwording, dat is waar Dementievriendelijk Meierijstad zich voor inzet. Meer kennis verspreiden over dementie, zodat de omgeving beter weet hoe ze erop kunnen reageren en hoe ze iemand met dementie en zijn/haar naaste kunnen ondersteunen. Iedereen hoort erbij, dat is ons uitgangspunt!

We zetten ons in voor meer ontmoeting, betere contacten tussen verschillende generaties en een veilige omgeving voor mensen met dementie. Dit alles doen wij vanuit een regiegroep en drie stuurgroepen verdeeld over de drie kernen van Meierijstad. In deze groepen zitten professionals en vrijwilligers die zich in willen zetten om een breed draagvlak te creëren voor dementie binnen Meierijstad. Dit doen we door voorlichting te geven en projecten en activiteiten op te zetten.

Denk bijvoorbeeld aan een training ‘Omgaan met dementie’, het project ‘Muziek op maat’ of ‘de VR-brillen’. Wij gaan voor een dementievriendelijk Meierijstad en hopen dat u hier uw steentje aan bij wilt dragen! Bezoek onze website voor meer informatie: dementievriendelijkmeierijstad.nl.

Beholders - Rabobank
Rabobank Hart van de Meierij

Iedereen heeft te maken met bankzaken. Soms kunnen mensen hierbij wel wat hulp gebruiken. Met informatie, advies en hulpmiddelen zorgen wij ervoor dat mensen langer zelfstandig of samen met iemand anders hun bankzaken kunnen regelen. Zodat mensen er niet alleen voor staan.

Onze medewerkers in de bankhal (Adviseurs Dagelijkse Bankzaken) zijn opgeleid om signalen van dementie te herkennen en om financieel misbruik te voorkomen. Om die reden prijkt de ‘vergeet-me-niet-sticker’, hét dementievriendelijk-logo, op de kantoren van de bank. Met informatie, hulpmiddelen en advies zorgt de bank ervoor dat klanten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen bankieren. Zodat onze klanten er niet alleen voor staan. Dit noemen wij ‘Samen bankieren’.

Dementie is een maatschappelijke problematiek en raakt ons allen. Als coöperatieve bank werken wij samen met allerlei partijen uit onze kernen, organiseren we seniorenbijeenkomsten en nemen we deel aan een werkgroep ter bevordering van de bewustwording rondom dementie. Zo dragen wij graag ons steentje bij aan een dementievriendelijke samenleving.

Beholders - ONS Welzijn & Welzijn de Meierij
Welzijn de Meierij & ONS Welzijn

Iedereen moet op zijn of haar manier mee kunnen blijven doen, dat is het uitgangspunt waar wij als welzijnsorganisaties voor staan. Onze sociaal werkers ondersteunen, geven advies en informatie en zoeken naar mogelijkheden samen met de hulpvrager. Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie, in hun eigen omgeving, in het (vrijwilligers)werk of in de buurt.

Wij vinden het belangrijk dat er begrip en steun is voor de mensen met dementie en hun naasten. We nemen daarom deel aan de regiegroep Dementievriendelijk Meierijstad en de lokale groepen in Veghel, Schijndel en St. Oedenrode, van waaruit we projecten en activiteiten organiseren rondom dementie. Zo bieden we lotgenotencontact en organiseren we meerdere keren per jaar een cursus voor naasten van mensen met dementie.

Daarnaast bieden we nog andere diensten aan die ondersteunend kunnen zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Denk hierbij aan dagbesteding, creatieve-en bewegingsactiviteiten, een vrijwilliger aan huis, één op één gesprekken met de mantelzorger en het faciliteren van sociale alarmering. Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Wij gaan graag met u in gesprek om samen te ontdekken waar u behoefte aan heeft. Op onze websites kunt u terecht voor meer informatie welzijndemeierij.nl en ons-welzijn.nl.

Beholders - Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland, afdeling Noordoost-Brabant

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven wij voorlichting over dementie, bieden wij ondersteuning en komen wij op voor betere zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland geeft financiële ondersteuning aan wetenschappelijk schappelijk onderzoek naar dementie.

Via onze Alzheimertelefoon vindt u een luisterend oor en antwoord op uw vragen. Wij organiseren laagdrempelige activiteiten, zoals Alzheimercafés. Hier komt u in contact met lotgenoten en krijgt u informatie en advies. Bezoek onze website voor meer informatie: alzheimer-nederland.nl.